Anna Fro Vodder: Søllr

Søllr, Himmerlands Kunstmuseum
56 p., 21.5x28 cm
Published by Anna Fro Vodder, Copenhagen (2012)
ISBN 978-87-995729-0-8

Annis_Soellr_1.png
Soellr_2.jpg
Annis_Soellr_3.png
Soellr_4.jpg
Annis_Soellr_5.png
Soellr_6.jpg