Tråde på Tværs – Mette Winckelmann og den konkrete kunst
Sorø Kunstmuseum, Sorø
36 p., 21x30 cm
Published by Sorø Kunstmuseum, Sorø (2015)
ISBN 978-87-89119-632

Annis_SKM_5.png
SKM_6.png
SKM_7.png
SKM_8.png
SMK_10.png
SMK_9.png
SKM_11.png